Bel ons op 071 888 58 58 of mail naar info@traprenovatienederland.nl

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden voor trappen

Garantievoorwaarden Traprenovatie Nederland, merkhouder van dit assortiment, verleent aan kopers van Traprenovatie Nederland naast de wettelijke garantie een aanvullende garantie van 18 jaar ter zake de slijtagebestendigheid van het oppervlak van de overzettreden. Voor de overige onderdelen van een ‘Traprenovatie Nederland’ product gelden enkel de wettelijke garantie. De garantievoorwaarden ter zake de slijtagebestendigheid van het oppervlak van de overzettreden zijn als volgt:

 1. De garantieperiode vangt aan op het moment van aankoop. Enkel de oorspronkelijke koper, zijnde de geadresseerde van de originele factuur kan aanspraak maken op de garanties. De garanties kunnen niet worden overgedragen aan een derde. Om aanspraak te maken op een garantie dient de koper in bezit te zijn van de originele aankoopfactuur. Bovengenoemde factuur dient overhandigd te worden aan de wederverkoper of de winkel waar het ‘Traprenovatie Nederland’ product is gekocht. Deze zal vervolgens de claim voorleggen aan Traprenovatie Nederland. Uitgevoerde herstellingen of andere maatregelen verlengen de garantieperiode niet.
 2. De verschillende onderdelen van de aangekochte Traprenovatie Nederland producten moeten vóór en tijdens de verwerking worden gecontroleerd op zichtbare gebreken. Indien deze producten na constatering van een zichtbaar gebrek toch worden verwerkt, dan vervalt de garantie. De koper moet binnen 30 dagen na constatering van de zichtbare gebreken, de gebreken kenbaar maken aan Traprenovatie Nederland om aanspraak te maken op garanties. Na de hiervoor genoemde termijn, behoudt Traprenovatie Nederland zich het recht voor de garantieclaim niet te aanvaarden. Na het aanvaarden van de garantieclaim zullen de beschadigde producten vervangen worden door hetzelfde of een gelijkwaardig product indien hetzelfde product niet meer leverbaar is. Elke andere schadevergoeding is uitgesloten.
 3. De garantie heeft enkel betrekking op (verborgen) productiefouten en erkende gebreken in de gebruikte materialen tijdens productie van de ‘Traprenovatie Nederland’ producten. Garantie- claims kunnen enkel aanvaard worden indien de plaatsing en het onderhoud conform de ‘Traprenovatie Nederland’ voorschriften heeft plaatsgevonden. Verder geldt als voorwaarde dat de omgevingsomstandigheden waar de ‘Traprenovatie Nederland’ producten zich in bevinden eveneens van dien aard zijn dat ze voldoen aan de plaatsingsvoorschriften (bijvoorbeeld ter zake contact met water, vochtigheidsgraad en dergelijke). Traprenovatie Nederland mag niet geplaatst of toegepast worden in ruimtes met extreme vochtigheid of temperatuur. Te veel vocht, ook bij het onderhoud, moet ten allen tijde vermeden worden.
 4. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de slijtage op het loopvlak van de producten minimaal een oppervlakte beslaan van 1 cm2 en duidelijk zichtbaar zijn; vooral de decorlaag moet aantoonbaar versleten zijn. Slijtageplekken op de randen van de overzettreden en/of ontstaan door buitengewoon, ondeskundig gebruik of mechanisch veroorzaakte beschadiging, zoals onder andere krassen, zijn uitgesloten van deze garantie.
 5. Voor behoud van het recht op garantie dient het product regelmatig gereinigd en onderhouden te worden in overeenstemming met de onderhoudsinstructies. Stagnerend vocht op de trap en/of té vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet-geschikt onderhoudsproduct, moeten altijd vermeden worden. Indien blijkt dat hier niet voldoende gevolg aan is gegeven, kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
 6. Voor het onderhoud dient men gebruik te maken van een vochtige doek. Wanneer er bij het onderhoud bepaalde producten worden gebruikt dienen deze eerst te worden uitgetest op een ongeplaatst ‘Traprenovatie Nederland’ overzettrede en kan dit na grondige inspectie op afwezigheid van eventuele inwerking op het product gebruikt worden.
 7. De inloop van zand en/of vuil op de vloer moet worden voorkomen door het plaatsen van een geschikte mat bij (buiten)deuren. Indien blijkt dat hier niet voldoende aan is voldaan, kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
 8. De opgegeven garantie geldt uitsluitend indien er sprake is van privégebruik.
 9. Elke kleurdegradatie in de loop der tijd wordt als normaal beschouwd. Vermindering van kleur en glans na verloop van tijd wordt normaal bevonden. Lichte kleurverschillen tussen de producten onderling zijn inherent aan het productieproces. In deze gevallen kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
 10. Alle schade aan het product die nog niet aanwezig was op het ogenblik van de aankoop van het product valt niet onder garantie.
 11. De garantie is niet van toepassing indien:
  1. Onderhoudsinstructies zoals vermeld in de onderhoudsvoorschriften en website niet nageleefd worden.
  2. Schade wordt veroorzaakt door zand of stof op de trap.
  3. Schade wordt veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het product.
  4. Schade (zoals krassen of ‘putjes’) wordt veroorzaakt door vallende voorwerpen.
 12. Bij een terechte garantieclaim zal Traprenovatie Nederland -ter hare keuze- het gebrek of kosteloos herstellen of identieke of gelijkwaardige producten binnen de mogelijkheden van het op dat moment bestaande assortiment leveren ter vervanging van de gebrekkig bevonden producten of een schadevergoeding betalen. De hoogte van de eventueel te betalen schade- vergoeding is afhankelijk van de levensduur van het product en is gelijk aan het factuurbedrag verminderd met 1/18 van de factuurwaarde voor elk jaar dat het product in bezit is. Elke andere schadevergoeding, direct of indirect, waaronder onder andere plaatsingskosten, worden uitgesloten.

DOWNLOAD IN PDF

Direct een offerte aanvragen?

Wil jij snel en makkelijk een een offerte aanvragen voor een traprenovatie? Vul dan ons offerteformulier in voor een prijsopgave.

Waarom kies je voor Traprenovatie Nederland?

Omdat wij echt de tijd voor je nemen kun je bij ons op je gemak jouw nieuwe trap uitkiezen. Bezoek je onze showroom dan krijg je direct een indruk van wat wij bedoelen met perfectie. Voor minder gaan we niet. Jouw trap moet die blikvanger worden en perfect passen bij de stijl van jouw woning. Bij Traprenovatie Nederland krijg je kwaliteit. Het complete plaatje moet kloppen, vanaf het eerste contact tot en met de oplevering van jouw nieuwe trap.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wij vertellen je graag meer over de kosten van jouw traprenovatie. Vul jouw gegevens in en ontvang een prijsopgave.

Bezoek onze showroom

Bij Traprenovatie Nederland geven wij je naast goed advies ook echt dat wow-gevoel. Onze showroom is een ware beleving en één van onze beste manieren om jou te laten zien wat wij van jouw trap kunnen maken.

Openingstijden

Maandag        gesloten
Dinsdag          10:00 – 17:00
Woensdag     10:00 – 17:00
Donderdag    10:00 – 17:00
Vrijdag            10:00 – 17:00
Zaterdag        10:00 – 16:00
Zondag           gesloten

Langskomen op andere tijden?
Maak hier een afspraak.

Showroom

Ondernemingsweg 34
2402 HN Alphen aan den Rijn

info@traprenovatienederland.nl
071 888 5858